الکترونیکی شدن فروش بلیط اماکن گردشگری کردستان
الکترونیکی شدن فروش بلیط اماکن گردشگری کردستان

الکترونیکی شدن فروش بلیط اماکن گردشگری کردستان

به مناسبت هفته دولت باجه های فروش الکترونیکی بلیط در اماکن شاخص گردشگری استان کردستان راه اندازی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.