مریوان : سیر و سفری در دل رشته کوه زاگرس
مریوان : سیر و سفری در دل رشته کوه زاگرس

مریوان : سیر و سفری در دل رشته کوه زاگرس

. برای من سفر مرریوان تجربه جدید و لذت بخشی بود

زمینی به زیبایی آسمان را در شب های آبیدر دیدم
زمینی به زیبایی آسمان را در شب های آبیدر دیدم

زمینی به زیبایی آسمان را در شب های آبیدر دیدم

به راستی که زیبایی، اصالت، فرهنگ و میهمان نوازی مردم کورد مرا حیرت زده کرده بود.

هیچ وقت خاطرات زیبای سفر به کردستان را فراموش نخواهیم کرد
هیچ وقت خاطرات زیبای سفر به کردستان را فراموش نخواهیم کرد

هیچ وقت خاطرات زیبای سفر به کردستان را فراموش نخواهیم کرد

کردستان مقصدی جذاب و دیدنی برای ماجراجویان و طبیع گردان به حساب می آید.

 زیبایی و عظمت قرآن نگل مرا محصور کرده بود
زیبایی و عظمت قرآن نگل مرا محصور کرده بود

زیبایی و عظمت قرآن نگل مرا محصور کرده بود

یکی از جاذبه های گردشگری ایران که کمتر توجی به آن میشود قرآن تاریخی نگل است.

مریوان بهشت گمشده ایران
مریوان بهشت گمشده ایران

مریوان بهشت گمشده ایران

سفر و اقامت در مریوان یکی از خاطره انگیز ترین سفر های زندگی ام شد.